SitemapPrivacy             
Menu

Bedrijfsfysiotherapie


Bedrijfsfysiotherapie richt zich op het voorkomen en oplossen van arbeidsgerelateerde klachten. Om inzicht te krijgen in het ontstaan van de klacht en het blijven bestaan hiervan, is het van belang dat de fysiotherapeut de werksituatie van de patiënt analyseert. Dit kan in de praktijk maar ook op locatie, op de werkplek zelf. De therapie zal zich richten op een spoedige en verantwoorde werkhervatting van de werknemer.

Soms zijn hiervoor aanpassingen nodig in de directe werkomgeving. Ook zal inzicht in houding, beweging een onderdeel van de therapie zijn om te zorgen dat de patiënt in staat is zichzelf te corrigeren. Ook is het mogelijk om in groepsvorm met uw bedrijf in te schrijven voor de Doelgroepfitness.

Zo kunt u ziekteverzuim proberen voor te zijn of terug te dringen. Deze vorm van bewegen onder werknemers levert een positief team-gevoel. Vaak is de werkgever gebaat bij zo’n aanpak, en zal ook evt bereid zijn dit te financieren voor zijn werknemers.

 

Dry Needling << terug >> Fysiotherapie bij bekkenproblematiek

 

© 2024 Frank Roelofs, Fysiotherapie, Sportfysiotherapie en Doelgroepfitness in Boven Leeuwen en Wamel •••• powered by keesweb.nl